ΠΜΣ «Εφαρμοσμένος Προγεννητικός Έλεγχος» RDG TEAM 27 Ιουνίου, 2023

ΠΜΣ «Εφαρμοσμένος Προγεννητικός Έλεγχος»

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Εφαρμοσμένος Προγεννητικός Έλεγχος» στοχεύει την εκπαίδευση των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριων στις σύγχρονες επιστημονικές εξελίξεις και στην προαγωγή της γνώσης και την ανάπτυξη της έρευνας στο αντικείμενο του προγεννητικού ελέγχου.

Ο προγεννητικός έλεγχος αφορά την ανίχνευση παθολογίας στην κύηση όσο το δυνατόν νωρίτερα, συμπεριλαμβανομένων των δομικές ανωμαλιών, των χρωμοσωμικών ανωμαλιών, τις γονιδιακές μεταλλάξεις και τις παθολογίες της μητέρας. Στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα θα γίνονται δεκτοί απόφοιτοι Ιατρικής, Μαιευτικής, Βιολογίας ή Γενετικής, Μοριακής Βιολογίας, Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών, Βιοχημείας και Βιοπληροφορικής.

Τρόπος και διορία αίτησης

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν από 15/5/2023 έως και 30/07/2023 εμπρόθεσμα τις αιτήσεις τους, μαζί με τα απαιτούμενα συνοδευτικά έγγραφα, είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είτε ταχυδρομικά.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Εφαρμοσμένος Προγεννητικός Έλεγχος» και τα δικαιολογητικά, πατήστε εδώ.

Write a comment
Your email address will not be published. Required fields are marked *