Συμμετοχή της Ένωσης Ασθενών Ελλάδας σε Εκδήλωση για τη Μελέτη PaRIS RDG TEAM 22 Δεκεμβρίου, 2023

Συμμετοχή της Ένωσης Ασθενών Ελλάδας σε Εκδήλωση για τη Μελέτη PaRIS

Η Ένωση Ασθενών Ελλάδας εκπροσωπήθηκε από την Πρόεδρο Βάσω Βακουφτσή και το Μέλος Δ.Σ., Δημήτρη Αθανασίου σε εκδήλωση με αφορμή τη διεξαγωγή της κύριας φάσης της διακρατικής μελέτης PaRIS. Η εκδήλωση συνδιοργανώθηκε από την ΗΔΙΚΑ, τον ΟΔΙΠΥ και την Ένωση Ασθενών Ελλάδας, με την αρωγή του Υπουργείου Υγείας και του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Η μελέτη PaRIS (Patient –Reported Indicator Survey- PaRIS) συντονίζεται από τον ΟΟΣΑ με αντικείμενο τη διερεύνηση των βιωματικών εμπειριών των χρηστών πρωτοβάθμιων υπηρεσιών υγείας καθώς και των γιατρών που εργάζονται σε αυτές τις δομές της ΠΦΥ. Η μελέτη διεξάγεται αυτή την περίοδο σε 20 χώρες. Στην Ελλάδα συντονίζεται από το Εργαστήριο Οργάνωσης και Αξιολόγησης Υπηρεσιών Υγείας του ΕΚΠΑ και υλοποιείται με την ουσιώδη υποστήριξη του Υπουργείου Υγείας, της ΗΔΙΚΑ και του ΟΔΙΠΥ. Στόχο της εκδήλωσης αποτέλεσε η πληρέστερη ενημέρωση των ασθενών και των επαγγελματιών αναφορικά με το περιεχόμενο και τα προσδοκώμενα αποτελέσματα από τη μελέτη.

Αναλυτικά ο χαιρετισμός της Πρόεδρου κας. Βακουφτσή

Εκπροσωπώντας την Ένωση Ασθενών Ελλάδας, την εθνική συνομοσπονδία των συλλόγων ασθενών της χώρας, με 72 μέλη από όλες τις θεραπευτικές κατηγορίες χαιρετίζω εγκάρδια τη σημερινή εκδήλωση που αφορά τη Διακρατική Μελέτη Patient Reported Indicator Survey – PaRIS, μια μελέτη που βάζει τον λήπτη υπηρεσιών υγείας στο επίκεντρο της φροντίδας υγείας έχοντας ως αντικείμενο τη διερεύνηση της άποψης των ληπτών υπηρεσιών υγείας και των ιατρών για τις υπηρεσίες των δομών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.

Η μελέτη PaRIS συντονίζεται από τον ΟΟΣΑ και διενεργείται σε 20 χώρες, μεταξύ των οποίων και στη δική μας χώρα, από το Εργαστηρίο Οργάνωσης και Αξιολόγησης Υπηρεσιών Υγείας του ΕΚΠΑ και με την αμέριστη και ουσιαστική υποστήριξη του Υπουργείου Υγείας, του ΟΔΙΠΥ, της ΗΔΙΚΑ και της Ένωσης Ασθενών Ελλάδας, ενώ αξίζει να σημειωθεί πως όλοι οι προαναφερόμενοι συμβάλλουν εθελοντικά κάτι που δείχνει το πόση πίστη έχουν στην σημασία της εν λόγω μελέτης στο πλαίσιο μιας ευρύτερης προσπάθειας που επιχειρείται τα τελευταία χρόνια με στόχο την Αξιολόγηση των Υπηρεσιών Υγείας.

Από τα αποτελέσματα αυτής της μελέτης θα προκύψουν πολύ χρήσιμα αποτελέσματα τα οποία μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε μέσα σε τεκμηριωμένες προτάσεις για τον ανασχεδιασμό ενός συστήματος υγείας που θα ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες των ληπτών υπηρεσιών υγείας, με τον ασθενή πάντοτε στο επίκεντρο, συμβάλλοντας παράλληλα στην ευρύτερη ασθενοκεντρική αλλαγή κουλτούρας που πρέπει να δομεί κάθε σύγχρονη κοινωνία.

Ως λήπτης υπηρεσιών υγείας και η ίδια δεν μπορώ παρά να εκφράσω συναισθήματα μεγάλης ικανοποίησης για τέτοιες δράσεις και ιδιαίτερα όταν αυτές προκύπτουν από συνεργασία όλων των εταίρων.

Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να κάνω μια πολύ σύντομη αναφορά σε ένα κομβικό σημείο για την Ένωση Ασθενών Ελλάδας, η οποία μετρά πλέον τέσσερα έτη ζωής και πλούσιας δραστηριότητας, αφήνοντας ισχυρό το αποτύπωμά της.

H αναντίρρητα ιστορική στιγμή δε θα μπορούσε να είναι άλλη παρά η θεσμική αναγνώριση της Ένωσης Ασθενών Ελλάδας ως επίσημης συνομιλήτριας της Πολιτείας για θέματα που σχετίζονται με πολιτικές υγείας, με τον Ν.4931/2022, τον Μάιο του 2022.

Διεκδικούμε διαχρονικά ισότιμο και ουσιαστικό ρόλο, προτείνοντας λύσεις και διατυπώνοντας τεκμηριωμένες θέσεις για θέματα που σχετίζονται με την υγεία και απασχολούν τους λήπτες υπηρεσιών υγείας, έχοντας υψηλό αίσθημα ευθύνης ως συνδιαμορφωτές πολιτικών και επενδύοντας στην διαρκή εκπαίδευση των ασθενών και των εκπροσώπων τους αλλά και στη βελτίωση της εγγραμματοσύνης  υγείας του πληθυσμού.

Όλοι μας έχουμε αντίληψη των προκλήσεων για τους λήπτες υπηρεσιών υγείας, τους επαγγελματίες υγείας αλλά και το σύστημα υγείας στην Ελλάδα και είναι κοινή παραδοχή η ανάγκη συνεργασίας όλων των εταίρων και ιδίως της Πολιτείας για την αντιμετώπισή τους. Η συνεργασία ιατρικής, επιστημονικής και ακαδημαϊκής κοινότητας, αλλά και της κοινότητας των ασθενών, είναι το κλειδί που θα ανοίξει την πόρτα για ένα καλύτερο αύριο στην υγεία.

Σε αυτό το πλαίσιο, τοποθετώντας το βλέμμα στο μέλλον, θεωρώ πως από κοινού όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς μαζί θα θέσουμε τις βάσεις του διαλόγου για την αξιολόγηση των υπηρεσιών υγείας και τις αλλαγές στο σύστημα υγείας προς των ασθενών και όλου του κοινωνικού συνόλου.

Συνοψίζοντας όλα τα παραπάνω, χαιρετίζω ακόμη μια φορά τόσο τη σημερινή εκδήλωση όσο και ευρύτερα την πρωτοβουλία της μελέτης PaRIS.

Τοποθέτηση του Μέλους Δ.Σ., κ. Αθανασίου

Η ενσωμάτωση των εμπειριών των ασθενών και των αυτοαναφερόμενων αποτελεσμάτων υγείας στην παρεχόμενη φροντίδα έχει πολλά οφέλη για τους ασθενείς και το σύστημα υγείας. Συμβάλει περαιτέρω στην διαμόρφωση ασθενοκεντρικής προσέγγισης, ενισχύοντας την εμπιστοσύνη, τη συνεργασία, την ενημέρωση και την εκπαίδευση όλων των φορέων, με βασικό στόχο την ασφάλεια και τη βελτιωμένη εμπειρία φροντίδας. Κυριότερες προκλήσεις αποτελούν η ανταλλαγή προσωπικών πληροφοριών, ο κοινωνικός αποκλεισμός, η ανασφάλεια για τον έλεγχο πληροφοριών και ο κοινωνικός και πολιτισμικός στιγματισμός. Οι λόγοι για την υποστήριξη αυτής της προσέγγισης είναι πολλαπλοί και ουσιώδεις για τη βελτίωση του συστήματος υγείας και αφορούν την καλύτερη κατανόηση των αναγκών του πληθυσμού, την ενθάρρυνση της συμμετοχής των ασθενών, την προώθηση της ασφάλειας και της αποτελεσματικότητας και σε οικονομικό πλαίσιο, αλλά και την προαγωγή της καινοτομίας στην υγειονομική περίθαλψη για τη δημιουργία βιώσιμων εθνικών συστημάτων υγείας.

Previous
Next