Χωρίς Συμμετοχή Εκπροσώπου Ασθενών η Επιτροπή Ελέγχου του Συστήματος RDG TEAM 14 Μαρτίου, 2024

Χωρίς Συμμετοχή Εκπροσώπου Ασθενών η Επιτροπή Ελέγχου του Συστήματος

Με δεδομένη την εκπεφρασμένη βούληση της ηγεσίας του Υπουργείου Υγείας για την αξία της συμμετοχής των ασθενών στον εκσυγχρονισμό και την αξιολόγηση όλων των διαδικασιών με στόχο την καθολική πρόσβαση, την ποιότητα  και βιωσιμότητα του Συστήματος Υγείας, καλούμε να συμπεριληφθούν εκπρόσωποι Ασθενών στη σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Συστήματος Ηλεκτρονικής Προέγκρισης του Εθνικού Οργανισμού Υπηρεσιών Υγείας, η οποία προβλέπεται σε σημερινή τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή.

Η Επιτροπή αυτή, που θα ελέγχει αιτήματα φαρμάκων για παθήσεις σπάνιες και  απειλητικές για τη ζωή, παθήσεις που προκαλούν σοβαρή αναπηρία και παθήσεις για τις οποίες δεν υπάρχουν αποζημιούμενες θεραπείες στη χώρα, έχουν όμως εγκριθεί από τους αρμόδιους ευρωπαϊκούς και διεθνείς φορείς, θα κρίνει ζητήματα καθοριστικά για την πρόσβαση αυτών  των ασθενών σε θεραπείες απαραίτητες για την επιβίωση τους. 

Η Ένωση Ασθενών Ελλάδας, έχοντας επίγνωση της ανάγκης ορθολογικής διαχείρισης των περιορισμένων πόρων του Συστήματος Υγείας, πρέπει να αποτελεί εγγυητή της διαφάνειας, αλλά και της αποδοτικότητας σε κάθε ενέργεια προς αυτήν την κατεύθυνση.

Συνεπώς η φωνή των ασθενών, δηλαδή των άμεσα ενδιαφερόμενων, δεν μπορεί να απουσιάζει από ένα τέτοιο όργανο κομβικής σημασίας, όχι μόνο για τις θεραπείες, αλλά και για τη βιωσιμότητα του Συστήματος Υγείας, πολιτική σύμφυτη με τις σύγχρονες εξελίξεις σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.

Write a comment
Your email address will not be published. Required fields are marked *