Ένωση Σπανίων Ασθενών Ελλάδος/ Ε.Σ.Α.Ε. Απολογιστική Έκδοση 2022-2024 service 26 Φεβρουαρίου, 2024

Ένωση Σπανίων Ασθενών Ελλάδος/ Ε.Σ.Α.Ε. Απολογιστική Έκδοση 2022-2024

Η έκδοση παρουσιάζει το όραμα, τη συγκροτημένη προσπάθεια, τις σημαντικές πρωτοβουλίες και δράσεις, καθώς και το «αποτύπωμα» της Ένωσης, από την ίδρυσή της το 2022 μέχρι το 2024, ενισχύοντας την ορατότητα της Κοινότητας των Σπανίων Ασθενών στην Ελλάδα και δίνοντας έμφαση στα επόμενα βήματά της.

Write a comment
Your email address will not be published. Required fields are marked *